ODCHOVY NAŠÍ CHOVATELSKÉ STANICE


Cíl
        Vždy chováme jedině proto, že si sami chceme ponechat štěně. Naším cílem tedy není finanční zisk, či nepromyšlené množení, ale odchování kvalitních štěňat líbivých exteriérů a opravdových, vyrovnaných a příjemných povah s vlohami a chutí pro výcvik po zdravých rodičích. V prvé řadě chceme nabízet nejlepší přátele pro aktivní páníčky a jejich rodiny se zachováním výborného pracovního potenciálu, temperamentního sebevědomého vystupování, pevného zdraví, dlouhověkých krevních linií a co nejnižšího koeficientu příbuzenské plemenitby. Chováme pouze na jedincích, jež jsou podrobeni aktuálnímu srdečnímu vyšetření s negativním výsledkem! Toto vyšetření sami absolvujeme s každou naší fenou před jejím plánovaným krytím a dále jej pak provádíme opakovaně, vše na LMU v Mnichově!!! Pozitivní zvíře bude z našeho chovu bez výjimky vyloučeno.

Krycí psi
        Na krycí psy klademe stejně vysoké nároky, jako na naše chovné feny (nejsme zastánci chovu za každou cenu, naopak se k odchování vrhu přikláníme jen tehdy, má-li dané spojení co plemenu nabídnout, něco zlepšit či případně posunout dál určité žádoucí prvky daného jedince a jeho krevní linie). Krycí psy vybíráme s ohledem na co nejvyšší dlouhověkost a s ní spojené zdraví jich samotných i jejich předků. Důraz klademe na linie s upevněnými vyrovnanými opravdovými povahami s pracovním využitím a potenciálem za současného zachování standardního exteriéru, který preferujeme. Tzn. psy střední výšky i síly kostry, s pohlavním výrazem avšak se zachovanou funkčností těla a bez zbytečných extrémů, s krátkými silnými krky, rovnými pevnými hřbety, korektním úhlením, kvalitní srstí a dobrým pigmentem.